Tosteröbron

Tosteröbron

Tosteröbron är en 300 meter lång svängbro med en segelfri höjd på 2,8 meter. Bron byggdes 1936 och var då nästan den enda länken över Mälaren. Sedan 1993 ansvarar Strängnäs kommun för drift och underhåll av Tosteröbron.

Öppning och stängning av bron sker normalt genom fjärrstyrning från brovakten vid Hjulstabron, vilket medför att bron kameraövervakas. Service av bron sker regelbundet av kommunens personal. Över bron passerar cirka 7 000 fordon per dygn och bron öppnas cirka 1 800 gånger per år.

Tosteröbrons öppningstider

Bron öppnas 10 minuter över hel timme enligt schema nedan vid båttrafik. Bron är öppen cirka 10 minuter varje gång. Se fullständiga öppettider nedan.

Var kan jag lägga till i väntan på broöppning?

Det går utmärkt att ankra kring Ulvhällsfjärden. Du som behöver stiga i land kan göra det vid några av de befintliga bryggorna i närområdet:

  • Ångbåtsbron
  • Segerön
  • Gorsingepiren
  • Askholmen
  • Kajen vid norra Strandvägen

Ordinarie öppettider

Se fullständigt schema nedan.
VardagarHelger
07.10-07.2007.10-07.20
09.10-09.2009.10-09.20
11.10-11.2011.10-11.20
13.10-13.2013.10-13.20
15.10-15.2015.10-15.20
17.10-17.2017.10-17.20
19.10-19.2019.10-19.20
21.10-21.2021.10-21.20


Fritidsbåtar och nyttotrafik

Tosteröbron har en segelfri höjd vid stängd bro på 2,8 meter. Norr om den öppningsbara delen, vid det norra brospannet, finns en alternativ passage för fritidsbåtar där segelfri höjd vid medelvatten är 4,0 m. Se bild nedan.

Vid behov anropa brovakt på VHF kanal 14 eller telefon 017-144 90 82.

Mer information finns hos Sjöfartsverket.

Alternativ passage för fritidsbåtar

Tosteröbron

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2024