Björnmossans förskola

Förskolan Björnmossans utomhus entrèn

Björnmossan är en liten förskola med två avdelningar som ligger i en naturskön miljö i området Slottsbrinken, straxt utanför Mariefreds centrum. Vi har en utegård som är stor och härlig och det finns utrymme till massor av lek och rörelse.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

  • Lingonet 1-3 år
  • Blåbäret 3-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

På vår enhet strävar vi efter en samsyn och likvärdighet. Viktigheten ligger i att ge barnen en god utbildning där undervisning och omsorg bildar en helhet.
På vår förskola ska alla barn känna trygghet och glädje. Vi vill utmana barnens lek och stimulera lust, nyfikenhet samt tilltro till sin egen förmåga. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa trygga relationer och planerar vår utbildning utifrån barnens intressen och behov.

Förskolan har ett undervisande förhållningssätt och ett medforskande arbetssätt och vi vill utmana det entreprenöriella lärandet hos barnen där barns inflytande och demokrati samspelar.

Våra miljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet och samspel.

Prioriterade mål på Mariefreds förskoleenheter

  • Språkutvecklande, kreativa och fantasifulla arbetssätt - med sagan och berättandet som vår röda tråd
  • Utbildning och undervisning - med utgångspunkt i våra pedagogiska rum och i skogen

Nyfikenhet, lust, tid för samtal och reflektion
Språk är en central förmåga och en förutsättning för att kunna delta i en demokrati. Förskolan arbetar målstyrt, medvetet och främjande för barnens nutida och framtida språk- läs- och skrivutveckling.

Sagan löper som en röd tråd genom vår verksamhet. Det är ett upplevelsebaserat arbetssätt som utvecklar barn och pedagoger genom nya spännande upplevelser och nyfikenhetsväckande samtalsämnen. Att arbeta med sagan som grund i verksamheten leder till kreativa tema- och projektinriktade arbeten.

Skog och natur är ett viktigt pedagogiskt rum både inom och utanför våra tema- och projektinriktade arbeten. En okodad arena som vi utforskar med alla våra sinnen.

Tillsammans med vårdnadshavare eftersträvar vi att ge barnen den omsorg och stimulans som möjliggör för dem att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor.

  • Som utvecklar ett respektfullt förhållningssätt för andra människor och vår miljö.
  • Vi tränar på att lyssna när andra pratar och att våga prata i en grupp.
  • Som får sina sociala, motoriska, språkliga och kognitiva behov tillgodosedda.

Ett av våra uppdrag är att ge barnen en grund i livskompetens att klara med och motgångar i livet.

Personal

På Björnmossans förskola arbetar förskollärare, barnskötare, förskoleassistenter och specialpedagog.

Mariefreds förskoleenhet

Björnmossans förskola ingår i Mariefreds förskoleenhet tillsammans med Nyponet och Ängens förskolor.

Mat och meny

Förskolan har ett eget tillagningskök. Läs mer om måltiderna i kommunens förskolor på sidan Måltidsservice.

Veckans meny

Här kan du ta del av veckans meny för Björnmossans förskola.

Välkommen att kontakta oss för närmare information

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2023