En miljöbild under hösten

Kvalitet och utveckling

vit grafisk våg

Bokugglan utvecklar tal och språk tillsammans med biblioteken och utvalda förskolor.

Vi uppmuntra både barn och vuxna till ett mer miljömedvetet förhållningssätt.

I dag är digital teknik, IKT en naturlig del av våra liv.

Barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet och utvecklingsförmåga.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket.

Matematiklyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket.

Specialpedagogerna arbetar förebyggande och har en stödjande roll i verksamheten.

Syftar till utveckling och lärande hos varje enskilt barn.