The heart is in the hands of the child. Selective focus. nature.

Kvalitet och utveckling

Bokugglan utvecklar tal och språk tillsammans med biblioteken och utvalda förskolor.

Vi uppmuntra både barn och vuxna till ett mer miljömedvetet förhållningssätt.

I dag är digital teknik, IKT en naturlig del av våra liv.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket.

Matematiklyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket.

Specialpedagogerna arbetar förebyggande och har en stödjande roll i verksamheten.