Teknik

legobitar att använda inom förskolans teknik

Vi är omgivna av teknik fastän vi kanske inte alltid tänker på det. Runt omkring oss finns föremål som är framtagna för att uppfylla olika behov och önskemål – tekniska artefakter.

För oss i förskolan är det viktigt att stimulera barns intresse för teknik för att barnen ska få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs i en teknikintensiv vardag. Barnen har rätt att förstå sin omgivning och utforskar ofta med stort intresse hur saker och ting fungerar. Det kan exempelvis vara vattenkranen, lysknappen, dörrhandtaget, cykeln eller gungan.

Teknik har en tydlig roll i förskolan genom tre specifika mål i läroplanen, Lpfö18:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Förskolan inom Strängnäs kommun har i samarbete med Mälardalens högskola en pågående satsning på kompetensutveckling i teknik för förskolans personal. Inom ramen för det så har bland annat Teknikboxen delats ut till alla enheter. Den innehåller material för kunskapsutveckling och inspiration kring teknik i förskolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2021