Personal

Personallista

Efternamn

Förnamn

Ämne/befattning

E-post

Acevedo

Juan Carlos

Lärare matematik


Almgren

Sara

Studie- och yrkesvägledare

e-post

Andersson

Angela

Studie- och yrkesvägledare

e-post

Andersson

Anja

Lärare kemi, naturkunskap

e-post

Andersson

Ingela

Lärare El- & Energi- samt Handelsprogrammet

e-post

Andersson

Linda

Elevassistent Aspen

e-post

Arvidsson

Susanne

Expeditionen

e-post

Atto

Reva

Lärare samhällskunskap


Bertilsson

Håkan

Lärare Ekonomiprogrammet

e-post

Christensen

Robert

Lärare historia, samhällskunskap

e-post

Dahl

Martin

Lärare historia, spanska


Denninger

Gustav

Lärare idrott, samhällskunskap

e-post

Dunér

Johan

Lärare engelska, webbdesign

e-post

Edman

Per

Lärare Aspen, svenska och engelska

e-post

Egerqvist

Lennart

Lärare NO-ämnen

e-post

Enström

Rita

Lärare Vård- & Omsorgsprogrammet

e-post

Ekwall

Ann

Lärare svenska

e-post

Elofsson

Joel

Lärare Teknikcollege
El- & Energiprogrammet

e-post

Eriksson

Carina

Biblioteksassistent

e-post

Eriksson

Cecilia

Lärare Culinary Craft

e-post

Eriksson

Katrin

Biträdande rektor, ansvarig för EK och SAM

e-post

Flood

Ingegerd

Lärare engelska

e-post

Frisk

Anders

Lärare Ekonomiprogrammet

e-post

Frykman

Charlotte

Lärarresurs

e-post

Hallblom

Amelie

Lärare engelska


Hamad

Shwan

Lärare idrott

e-post

Mangat

Harjap

Lärare matematik

e-post

Hedlund

Samuel

Lärare svenska, historia

e-post

Janosevic

Tamara

Lärare psykologi, sociologi, samhällskunskap

e-post

Johansson

Ulf

Samordnare och lärare Aspen, historia, samhällskunskap och geografi

e-post

Johnsson

Inger

Caféansvarig

e-post

Karlsson

Maria

Lärare svenska, idrott

e-post

Kovàcs

Alex

Vaktmästare


Kuokkanen

Allan

Lärare Teknikcollege
El- & Energiprogrammet


Kopakkala

Veijo

Lärare Teknikcollege
El- & Energiprogrammet

e-post

Krigholm

Ann-Christin

Specialpedagog

e-post

Krödel

Tarja

Studie- och yrkesvägledare (sjukskriven)


Lange

Charlotta

Lärare engelska, samhällskunskap

e-post

Langen

Denice

Lärare Handelsprogrammet, UF

e-post

Linered

Tove

Lärare svenska, historia

e-post

Lundin

Magnus

Elevassistent

e-post

Lundkvist Jonsson

Elisabeth

Lärare svenska, religion med interkulturell profil

e-post

Lundström

Ann-Sofie

Expeditionen

e-post

Malmqvist

Malin

Lärare Handelsprogrammet

e-post

Michelson

Sofia

Lärare bild


Moberg

Daniel

Rektor, ansvarig för Teknikcollege TE och EE

e-post

Muhammad

Mohsan

Lärare engelska, matematik

e-post

Nilsson

Dennis

Elevassistent

e-post

Nordin

Chantal

Lärare Handelsprogrammet

e-post

Nordin

Fredrik

Lärare matematik

e-post

Normand

Helena

Lärare samhällskunskap, geografi, politik och hållbar utveckling

e-post

Normark

Erik

Lärare Culinary Craft


Nylund

Camilla

Vägledare


Othman

Beriwan

Elevassistent

e-post

Persson

Birgit

Kurator

e-post

Pettersson

Therese

Lärare matematik, fysik

e-post

Pontén

Helena

Lärare franska, spanska

e-post

Puman

Lena

Biträdande rektor, ansvarig för IM och VO

e-post

Roos

Mikaela

Lärare Vård- och omsorg


Ruston

Ulrika

Lärare Carpe Diem, svenska och engelska

e-post

Rydelius Sandberg

Anette

Skolsköterska

e-post

Rönnqvist

Per

Lärare svenska, tyska

e-post

Saarela

Linda

Specialpedagog

e-post

Selholt

Dan

Lärare Teknikcollege Teknikprogrammet

e-post

Sonnander

Per

Lärare Carpe Diem och Aspen, svenska och engelska

e-post

Stimac

Kristina

Lärare religion, svenska A

e-post

Sunnermalm

Anna-Karin

Lärare Vård- & omsorgsprogrammet

e-post

Svenson

Anders

Lärare NO-ämnen

e-post

Tiger Nyrén

Malin

Lärare matematik, NO-ämnen

e-post

Wehlin

Johan

Lärare Handelsprogrammet


Wennerberg

Johan

Lärare Teknikcollege Teknikprogrammet

e-post

Wikström Birbas

Marie

Lärare svenska A

e-post

Winslow

Susanne

Lärare engelska

e-post


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020