Studie- och yrkesvägledning

Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden har på många sätt förändrats. Känner du att det är svårt att ”hitta rätt väg” i flödet av all information?

På Thomasgymnasiet möter du din studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval. Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig. Det handlar om att se dina egna resurser och samhällets möjligheter och begränsningar, så att du kan fatta väl genomtänkta beslut kring dina studier och framtida val.

Till våra studie- och yrkesvägledare kan du alltid komma med frågor om:

  • gymnasieprogram och kurser
  • behörigheter till högre studier
  • olika utbildningsvägar
  • yrkesval och arbetsmarknad.

Tarja Krödel ansvarig för: Culinary Craft, El & Energi, Ekonomi, Samhällsvetenskap samt Teknikprogrammet.

Sara Almgren ansvarig för: Aspen, Handel & Administration, IM samt Vård- & Omsorgsprogrammet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2020