Studie- och yrkesvägledning

Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden har på många sätt förändrats. Känner du att det är svårt att ”hitta rätt väg” i flödet av all information?

På Thomasgymnasiet möter du din studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval. Vi arbetar aktivt med att informera och vägleda dig. Det handlar om att se dina egna resurser och samhällets möjligheter och begränsningar, så att du kan fatta väl genomtänkta beslut kring dina studier och framtida val.

Till våra studie- och yrkesvägledare kan du alltid komma med frågor om:

  • gymnasieprogram och kurser
  • behörigheter till högre studier
  • olika utbildningsvägar
  • yrkesval och arbetsmarknad.

Angela Andersson är ansvarig för: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet

Sara Kunstbergs är ansvarig för: Aspen, Introduktionsprogrammen - individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS)

Tarja Krödel är ansvarig för: Culinary Craft, El- & Energiprogrammet, Handel & Administration, Vård- & Omsorgsprogrammet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021