Dukat bord - vägledningsmöten för tillstånd och lov

Dukat bord

Dukat bord är en mötesform för dig som företagare att komma till ett första möte där tjänstepersoner från berörda myndigheter finns samlade vid ett och samma bord.

Dukat Bord-möten ger vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Det vet vi uppskattas av många företagare som deltagit.

Dukat bord vänder sig till företagare som planerar att bygga om, vidareutveckla sitt företag eller etablera en helt ny verksamhet. Ofta innebär det att nya tillstånd, lov och krav på tillsyn uppstår.

Dukat bord är ett kostnadsfritt möte, som du bokar för dig och ditt företag och du kan boka fler möten om behov finns.

De myndigheter som oftast berörs och deltar är:

  • Byggenheten
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Brandskydd och räddningstjänsten
  • Serveringstillstånd
  • Markupplåtelse

Vad får du ut av detta?

Du som företagare ska få en överblick över vilka lagar och regler som gäller, om vilka tillstånd som du kan behöva söka och om det finns ett tillsynskrav från någon kommunal myndighet. Det ska leda till att du får en vägledning av vad som behöver göras, vem du ska ha kontakt med och hur lång tid det tar att få ett tillstånd. 

Tid och plats

  • Dukat bord-möten hålls på helgfria fredagsmorgnar mellan klockan 8.15 - 8.45 eller klockan 9.00- 9.30.
  • När du skickat in din förfrågan kontaktar vi dig och bestämmer tid.
  • Platsen för mötet är vanligen kommunhuset (Nygatan 10 i Strängnäs).
  • Mötesformen startar upp inför hösten den 26 augusti.

Boka tid för Dukat bord

Fyll i formuläret och berätta om din verksamhet. När vi tagit del av din förfrågan återkopplar vi till dig och föreslår en mötestid.

Vad planerar du att göra? * (obligatorisk)
Vad planerar du att göra?

Ju mer du kan berätta och beskriva om din planerade verksamhet, desto bättre kan vi förbereda oss inför mötet.
Har du en fastighetsbeteckning för din verksamhet?
Har du en fastighetsbeteckning för din verksamhet?Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022