Enheten Arbete och Service

Arbete och Service

Arbete och Service är en viktig utförare av kommunala uppdrag, och fungerar genom detta som en träningsarena för personer i social praktik, rehabiliterande- och arbetsmarknadsanställningar. 

Arbete och Service utför uppdrag åt kommunens enheter till företag och till våra invånare. Våra uppdrag utförs som servicetjänster. När vi utför våra uppdrag får våra medarbetare och praktikanter erfarenheter de kan använda på den ordinarie arbetsmarknaden.

Hos oss på Arbete och Service erbjuder korta praktiska utbildningar som till exempel utbildning i lokalvård eller röjsåg till den som har praktik eller rehabiliterande anställning.

För att få en anställning hos oss behöver du ha ett beslut från arbetsförmedlingen som styrker ditt behov. Arbete och service är en viktig del i kommunens arbetsmarknadsstrategi.

Våra uppdrag

Vi utför en mängd olika uppdrag, som att köra ut hjälpmedel till dig från hemsjukvården, eller skötsel av kommunens bilar. Vi erbjuder lokalvård, flyttar kommunens möbler och tillverkar egna möbler. Vi sköter kommunens kanotled och gör arbeten i våra grönområden. Vi håller också i textilinsamling och sköter om på återvinningsstationer mm.

Är du som företagare intresserad av att veta mer om oss och vad vi kan erbjuda just dig, kontakta oss gärna på arbete.service@strangnas.se eller ring oss på 0152-33 12 91.

På Arbete och service finns möjlighet att ha social praktik. Under din praktik följer du oss på våra uppdrag. Du har alltid en handledare som du kan vända dig till och tillsammans gör ni en individuell plan så att praktiken blir rätt för dig.

För att ansöka om social praktik kan du vända dig till enheten för Ekonomiskt bistånd.

Servicetjänst erbjuds dig som är 70 år eller äldre. För att använda dig av servicetjänster ska du vara folkbokförd i Strängnäs kommun och boende på samma adress där arbetet ska utföras

Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte är personlig omvårdnad.

Vi erbjuder kostnadsfria tjänster och betaltjänster.

Kontakt

 • Socialkontoret

  E-postadress:

  socialnamnden@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10

  645 80 Strängnäs

  Fax 0152-296 05

 • Arbete och Service

  Telefon:

  0152-33 12 91

  E-postadress:

  arbete.service@strangnas.se

  Besöksadress:

  Mästarvägen 7

  645 41 Strängnäs

  Telefontid måndag-torsdag klockan 8-15, fredag klockan 8-12.

  Be att få tala med enhetschef eller tjänstgörande arbetshandledare.

 • Ekonomiskt bistånd

  E-postadress:

  ekonomisktbistand@strangnas.se

  Besöksadress:

  Trädgårdsgatan 12, 1 trappa

  645 80 Strängnäs

  Telefontid 8.30-9.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2023