Hundar och katter

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

I §§18-19 i kommunens lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser gällande hundar. Exempelvis finns det reglerat var och när det är koppeltvång, var hundar får vistas och om ansvar för hundens föroreningar.

Utdrag från de lokala föreskrifterna

Hundar

18 § Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom detaljplanerat område med undantag för inhägnade områden (hundrastplatser). Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Detta krav gäller dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och på offentliga badplatser under badsäsongen 15 maj–15 september.

19 § På offentliga platser inom detaljplanerat område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Reglerna gäller inte för ledarhund för synskadade, service- och signalhund för funktionshindrade eller för polishund i tjänst.

Tillsyn enligt jaktlagstiftningen

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska en hund hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Detta innebär inte att hunden måste vara kopplad, den ska dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Övergivna eller förvildade katter

Katter kan vara svåra att knyta till en ägare. Om du hittar en märkning på katten ska du kontakta ägaren. Annars kontaktar du polisen.

Om katten inte är märkt och du tror att den är övergiven ska du kontakta länsstyrelsen. Utanför dagtid kan du kontakta polisen som kan besluta om katten ska omhändertas. Polisen kontrollerar då om katten till utseendet och märkning stämmer överens med en som blivit förlustanmäld.

Om det inte finns någon anmälan som matchar och polisen bedömer att katten inte ska klassas som hittegods, bör du som hittat katten släppa ut den. Släpp katten på platsen där du hittade den. Då har katten bäst förutsättningar att hitta hem.

Ser du en katt som ser ut att fara illa ska du anmäla detta till Länsstyrelsen. Kommunen har inte tillsyn över katter.

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Södermanlands län:
Växel 010-223 40 00Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021