Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning

Vi på GIS-enheten svarar för kartor, kartläggning, stomnät (mätpunkter), mätning, GIS (kommunens geografiska informationssystem) och adressättning inom Strängnäs kommun.

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken enligt bygglovet. Gäller även andra objekt så som pool, soprum etcetera. Bygglovet anger om utstakning krävs eller inte.

Grovutstakning

Grovutstakning genomförs innan schaktning eller sprängning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras med käppar eller markering på mark.

Finutstakning

Finutstakning genomförs efter schaktning men innan gjutning av grund. Byggherren ansvarar för att sätta upp profilstolpar i byggnadens hörn. Finutsättningen innebär att markering görs på profilstolparna i byggnadens husliv. Entreprenören eller byggherren drar sedan snöre mellan markeringarna och får på det viset byggnadens husliv.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll att byggnadens storlek och läge stämmer med bygglovet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är klar men innan gjutning. Då finns möjlighet att rätta till eventuella fel. Ibland utförs lägeskontroll senare i byggprocessen. För utförd lägeskontroll tas ut timtaxa plus moms. Taxan för 2024 är 1218 kr/timme + moms.

Priser exkl. moms

Huvudbyggnad
Huvudbyggnad 4 punkterGrovFinFörberelser
1-199m²4725 kronor7350 kronor2100 kronor
200-499m²7350 kronor11025 kronor2100 kronor
500-999m²8400 kronor12600 kronor2100 kronor


Komplementbyggnad
Komplementbyggnad 4 punkterGrovFinFörberedelser
15-199m²1838 kronor3675 kronor2100 kronor

 

Tillbyggnad

Tillbyggnad

Grov

Fin

Förberedelser

15-199m²

1313 kronor

2625 kronor

2100 kronor

Kostnad för förberedande arbete tas enbart ut en gång, oavsett om beställningen gäller enbart grovutstakning, enbart finutstakning eller både grov- och finutstakning.

I övrigt varierar priset beroende på byggnadsarea.

Beställning av utstakning

Beställning bör ske minst 2 veckor innan önskad tidpunkt för husutstakningen. Sedan tar vi kontakt med entreprenören eller byggherren för att bestämma datum och tid. Grovutstakningen bör ske i samband med att entreprenören ska påbörja arbetet.

 


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024