Övriga mättjänster

Förutom mätuppdrag i samband med lägeskontroller, utstakningar och gränsvisningar, förekommer även övriga mätuppdrag. Det kan tex. vara kontrollmätning av olika objekt för kundens räkning om beställningen görs i samband med utdrag från primärkartan.

Övriga mättjänster debiteras enligt gällande timtaxa plus moms.

Taxan för 2024 är 1218 kronor/timme + moms.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024