Eget dricksvatten

När testade du ditt dricksvatten senast? Du som har egen brunn (enskild vattentäkt) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. 

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Provtagning av dricksvatten

Funderar du på att testa ditt vatten bör du i första hand ta ett bakteriologisk prov som talar om ifall vattnet är tjänligt som dricksvatten eller inte. Kompletteras provet med ett kemiskt prov analyseras även metallhalter (t.ex. järn), salter (t.ex. nitrat), hårdhet och surhetsgrad. Dessutom kan man ofta få förklaringen till ett eventuellt dåligt bakteriologiskt resultat.

Det finns flera företag som erbjuder analyser för att kontrollera dricksvattnet. En del företag erbjuder snabbmetoder för att kontrollera vattnet, dessa metoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter en parameter i taget. Anlita därför alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning.

När det är dags för provtagning beställer du själv emballage för provtagning via internet från det företag du önskar och får dem hemskickade tillsammans med instruktioner hur du ska gå tillväga. Vattenprovet ska vara taget samma dag och så sent som möjligt då provresultatet annars kan påverkas.

Vill du hellre beställa via telefon, har några frågor eller är osäker på vilka prover och flaskor du behöver, kan du även kontakta det företag du vill beställa från. Kontaktuppgifter hittar du på respektive företags hemsida.

Här nedan finns Swedacs lista till alla ackrediterade laboratorium.

Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man tar både mikrobiologiskt och kemiskt prov. Speciellt bergborrade brunnar löper risk för att ha hög radonhalt och då bör även ett radonprov tas. Vid misstanke om kvalitetsförsämring av vattnet (lukt, smak, färgförändring, hälsoproblem) bör prov tas omgående.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du råd om enskild dricksvattenförsörjning (gäller för enskilda vattentäkter). Där finns beskrivningar och förklaringar till alla de parametrar som normalt tas vid ett dricksvattenprov.

Det kommunala vattnet har ungefär 3,5 - 4 dH (tyska grader), vilket visar ett mjukt vatten och endast låg dos tvättmedel behövs.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023