Utsläpp i vatten

Har du sett något märkligt i vattnet? Utsläpp i miljön kan visa sig som olika typer av färgning, grumling eller skumning i en bäck, ett dike, en damm eller något annat vattendrag.

Död fisk eller andra döda djur kan också vara ett tecken på att något släppts ut.

Anmäl misstanke om utsläpp

Om du misstänker ett mindre utsläpp i miljön ska du kontakta kommunens miljöenhet. Ring till kommunens kontaktcenter, på telefonnummer 0152-291 00.

Du kan också göra en felanmälan via vår e-tjänst. Läs mer och fyll i formuläret på sidan Felanmälan.

Om det är ett större akut utsläpp ska du ringa 112 och berätta för SOS Alarm vad som har hänt.

Hur vet jag om det är ett oljeutsläpp?

Utsläpp av olja, diesel, bensin eller andra petroleumprodukter känns igen genom den speciella lukten och att vattnet blir regnbågsfärgat. Det krävs endast en liten utsläppsmängd för att det ska märkas i vattnet.

Oljeutsläpp i vatten

Ett exempel på utsläpp av olja i vatten.

Oljeskimmer i vatten kan även bero på naturligt förekommande järnbakterier. Ibland är det kombinerat med förekomst av orangerött slam eller avlagringar. Oljeskimmer orsakat av järnbakterier är inte farligt.

Järnbakterier i vatten

Exempel på naturligt skikt av järnbakterier i vatten.

För att se om det är olja eller naturligt förekommande järnbakterier som orsakar skimret på vattenytan tar du en pinne och rör försiktigt i oljeskimret. Om det blir kantiga små öar som påminner om ’’isflak’’ är det orsakat av naturliga järnbakterier. Om där finns olja sluter sig hinnan omedelbart till en jämn spegel igen.

Skydda miljön

Företag som ansvarar för en verksamhet som kan vara miljöfarlig ansvarar för att utsläpp av avloppsvatten och användningen av mark sker på ett ansvarsfullt sätt och följer lagstiftningen. Läs mer på sidan Miljöfarlig verksamhet.

Du som äger en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Läs mer på sidan Cistern/oljetank.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2023