Samtalsgrupper och aktiviteter för dig som anhörig

Här hittar du de samtalsgrupper, kurser och aktiviteter som anordnas av kommunens anhörigstöd. Aktiviteterna är kostnadsfria och genomförs hos Anhörigcentrum, om det inte står något annat.

Du anmäler dig till aktiviteterna genom att skicka e-post till anhorigcentrum@strangnas.se eller ringa Anhörigcentrum på 0152-29705 (Ann-Sofie) eller 0152-292 98 (Eva)

Må bra aktiviteter (här är även din närstående välkommen)

Ta med egen fotbalja och handduk. Vi ordnar resten. Denna dag är för dig som anhörig.

Tid: Klockan 13.00–15.30
Datum: 16 januari (anmälan senast 9 januari till Ann-Sofie)
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

Tid: Klockan 14.00–15.30
Datum: måndagen 25 mars (anmälan senast 18 mars till Ann-sofie)
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

Tid: Klockan 13.00 (var och en betalar för sin lunch)
Datum: måndagen 20 maj (anmälan senast 13 maj till Ann-Sofie)
Plats: Grassagården, Strängnäs

Tid: Klockan 10.30–12.00
Datum: onsdagen 12 juni (anmäl dig senast 5 juni till Ann-Sofie)
Plats: Visholmen i Strängnäs

Samtalsgrupper och kurser

För dig som är anhörig, god vän eller granne och som stöttar någon som är i behov av din hjälp. Kom och drick en kopp kaffe och få tips, råd, stöd och möjlighet att träffa andra anhöriga i samma situation.

Strängnäs

Tid: klockan 10.30–12.00
Datum:
onsdagen 14 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj och 12 juni
Plats:
Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

Mariefred

Tid: klockan 13.30–15.00
Datum:
måndagen 5 februari, 4 mars, 6 maj och 3 juni (anmälan till Ann-Sofie)
Plats:
Församlingshemmet, Djurgårdsgatan 11 i Mariefred

Cirkeln väder sig till föräldrar som har vuxna barn med funktionsnedsättning och som har en oro för framtiden.

Träffarna kan vara ett sätt för dig som förälder eller anhörig att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.

Vi utgår från vårt studiematerial ”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden”.

För frågor kontakta Anhörigcentrum enligt uppgifterna nedan.

Arrangeras vid förfrågan.

Anhärigcirkel för äldre som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet.

Tid: Klockan 13.30–15.00
Datum: Torsdagen den 11 april, 18 april, 25 april 2 maj och 16 maj. Anmälan sker till Ann-Sofie.
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

Tid: Klockan 13.30–15.00
Datum: Torsdagen den 7 mars, 14 mars och 21 mars. Anmälan sker till Ann-Sofie.
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

I kursen får du veta mer om demenssjukdom och dess symtom. Vi pratar också om bemötande, miljöns betydelse och vilka insatser kommunen erbjuder.

Du får även möjlighet att bolla dina funderingar och dela erfarenheter med andra i gruppen.

Arrangeras vid förfrågan.

Har du någon i din närhet som är beroende av spel om pengar?

Vi blandar föreläsningar med samtal, vägledning och delar erfarenheter med varandra i gruppen.

Arrangeras vid förfrågan.

Har du tankar och oro kring någon annans drickande eller användning av droger kan detta vara en kurs för dig.

Vi blandar föreläsningar med samtal och har även inbjudna gäster som berättar sin historia. Ni får också möjlighet att byta erfarenheter med varandra i gruppen.

Tid: Klockan 17.00–19.00
Datum: måndagen 8 april, 15 april, 22 april, 29 april och 6 maj (anmälan sker till Eva)
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs

Känner du oro för att din tonåring dricker alkohol eller använder droger kan detta vara en kurs för dig. Vi blandar föreläsningar med samtal, vägledning och delar erfarenheter med varandra i gruppen.

Arrangeras vid förfrågan.

Samtalsträffar för dig som lever nära någon som drabbats av en demenssjukdom eller kognitiv svikt i arbetsför ålder. Vägledning, erfarenhetsutbyte i gruppen som stöd till dig som anhörig.

Arrangeras vid förfrågan.

Att vara förälder till ett barn med självskadebeteende kan väcka stora, svåra och motstridiga känslor hos föräldrar och kanske känner du dig ensam med dessa tankar och känslor.

Att träffa och prata med föräldrar i liknande situation kan kännas bra och vara ett stort stöd.

I samtalsgruppen har du möjlighet att träffa och finna gemenskap med andra föräldrar. Förhoppningen är att det blir en trevlig stund med bra samtal och diskussioner över en kopp te eller kaffe.

Tid: Klockan 17.30–19.00
Datum: Onsdag den 7 februari, 6 mars och 24 april
Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 i Strängnäs (ingång från Nygatan)

Anmäl dig till Eva Hammarström.

Samtalsträffar för dig som lever nära en vuxen som drabbats av psykisk ohälsa. Vägledning, erfarenhetsutbyte i gruppen som stöd till dig som anhörig.

Arrangeras vid förfrågan.

Håll dig uppdaterad - prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier

Prenumerera på vårt nyhets brev eller följ anhörigcentrum på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar eller nya programpunkter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024