Missbruk och beroende

missbruk

Hos oss kan du få hjälp om du har problem med alkohol, narkotika, spel eller tabletter.

Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar och egna önskemål. Vi arbetar med motivationsarbete, råd och stödsamtal, förebyggande arbete, samverkan med andra myndigheter samt uppsökande verksamhet.

Återfallsprevention är en kurs för dig som är beroende av alkohol och/eller andra droger. Kursen är kostnadsfri och omfattar åtta kurstillfällen under två månader. Deltagandet sker på eget initiativ och registreras inte. För mer information ring Markus Degerheim Socialkontoret telefon 0152-299 32.

Möjlighet att ansöka om bistånd till annan form av vård eller hjälp finns men prövas alltid utifrån den aktuella situationen.

Socialkontoret kan även erbjuda dig som har missbruksproblem men som av olika skäl vill vara anonym, att vända dig till behandlingshemmet Vårnäs. Vårnäs tar emot utan prövning eller registrering. Vårnäs ligger i ett naturskönt område i Vingåker och erbjuder behandling enligt tolvstegsmetoden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Omsorg och hjälp