Familj, barn och ungdom

Föräldrar umgås med barn

Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi utreder också barns och ungdomars skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Vill du ha information eller rådgivning eller har andra frågor, kontakta mottagningsenheten.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Sekretess innebär bland annat:

  • Att man inte får diskutera sitt arbete med familj eller vänner.
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra kontor som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • Att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även studerande och vikarier) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda brukare eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021