Resor, transporter och besök

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig till fots utan svårigheter, kan ansöka om parkeringstillstånd.

Dessa insatser är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv

Om du har behov av personlig hjälp i bilen under din färdtjänstresa kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Det finns också möjlighet att ta med dig en medresenär.

För dig som har särskilda behov, och inte kan resa med bussar och tåg, finns möjlighet att boka serviceresor.

Läs vidare under respektive färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.

Ledsagare

Om du inte klarar dig själv under färdtjänstresan kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva bilresan och inte till vistelsen vid resmålet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2023