Sjukvård och tandvård

Strängnäs kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i vård- och omsorgsboenden, inom biståndsbedömd dagverksamhet samt i vissa fall i din bostad.

Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Regionen Sörmland ansvarar för primärvård och all sjukhusvård. Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Här får du råd om vård dygnet runt.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder har hög patientsäkerhet och håller god kvalitet. Uppdraget är bland annat att ta fram lokalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

Patientsäkerhet

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier och mål samt redovisa resultat av föregående års patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen gör det lättare för vårdgivaren (Strängnäs kommun) att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och dessutom underlättar det för Socialstyrelsen när de utövar tillsyn över kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2023