Våra bokprojekt

Här hittar du information om böckerna med texter skrivna av invånare eller andra med stark anknytning till Strängnäs kommun. Böckerna ges ut av Strängnäs biblioteks skriftserie.

Texterna och böckerna har bearbetats av vår kommunförfattare Magnus Utvik tillsammans med litteraturutvecklaren Peter Björkman.

Strängnäs är inte som andra städer (2021)

Antologin är ett urval av Bo Setterlinds texter i Strängnäsmiljö, hämtade från hans romaner, diktsamlingar och självbiografi. I en särskild bok i boken, Att gå klädd i sol, ryms ytterligare 52 av poetens älskade dikter. För urval och inledning står litteraturutvecklare Peter Björkman.

Bo Setterlind (1923-1991) är den författare som kanske mest av alla förknippas med Strängnäs. Fotot av den trettioårige skalden stående i basker och slängkappa framför dörren till sitt skrivarresidens nära domkyrkan under skylten ”Bo Setterlind Poet”, reproducerades om och om igen. Bilden blev sinnebilden för den romantiske Setterlind, en av 1900-talets mest lästa och älskade svenskspråkiga poeter.

Mer information:

Boken finns att låna eller köpa på alla bibliotek i Strängnäs kommun. Den finns också att köpa hos din lokala bokhandlare och de som finns på nätet.

Statens kulturråd har stöttat projektet via Stärkta bibliotek.

Förlag: Strängnäs biblioteks skriftserie

Bokomslag Precis som vi delar samma himmel

Precis som vi delar samma himmel (2020)

Lokala författare sätter ord på livet under pandemin i en ny antologi. Precis som vi delar samma himmel innehåller 33 texter som ger ett brett spektra av känslotillstånd - från himmel till helvete men också ljus och mörker i vardagslivet, död och förälskelse.

I boken samsas prosa med lyrik och självbiografiska texter där fantasier om en annan, mer gåtfull värld berättas. Efter 135 sidor övergår boken till betraktelser nedtecknade under coronapandemins utbrott vilka speglar en kollektiv oro många kan känna igen sig i.

En av författarna, Maria Baumert, skriver »Min rädsla delar jag med en hel värld, precis som vi delar samma himmel.«

Författarna, sju män och sexton kvinnor, har Strängnäs kommun som hemvist och gemensamt att de bidragit med texter till 2019 års stora kommunantologi Jag färdas mellan nu och då.

Antologin föddes ur två skrivarcirklar som hölls med lokala författare på Multeum i Strängnäs under slutet av 2019 och början av 2020.

I nya boken har skribenterna arbetat vidare med sitt skönlitterära författarskap tillsammans med kommunförfattaren Magnus Utvik, litteraturutvecklaren Peter Björkman och författaren och skrivpedagogen Eva Stilling.

Mer information:

Boken finns att låna eller köpa på alla bibliotek i Strängnäs kommun. Den finns också att köpa hos din lokala bokhandlare och de som finna på nätet.

Magnus Utvik är än så länge Sveriges första och enda kommunförfattare. Hans uppdrag är att uppmuntra och stärka skrivande och läsande i Strängnäs kommun.

Statens kulturråd har stöttat projektet via Stärkta bibliotek.

Förlag: Strängnäs biblioteks skriftserie

bokomslag Friheten innanför murarna

Friheten innanför murarna (2020)

Friheten innanför murarna är skriven av sex män mellan 29 och 58 år på Anstalten Mariefred. Männen är dömda mordförsök, väpnat rån, narkotikasmuggling samt misshandel. Alla sitter på långa straff.

Boken rymmer »den sanna historien« om livet bakom stängsel och fem meter höga murar, långt ifrån tidningarnas löpsedlar och människors förutfattade meningar.

Texterna griper in i den svenska debatten om gängkriminalitet, hårdare straff och orsaken till att brott begås. Det är dags att lyssna på internerna som befolkar Sveriges överfulla fängelser. Och särskilt till de interner som kämpar för att bryta den onda cirkeln och vill leva ett hederligt liv.

Under hösten 2019 och våren 2020 höll Magnus Utvik, bokens redaktör och kommunförfattare i Strängnäs kommun, en skrivcirkel med interner på Anstalten Mariefred och boken är resultatet av det arbetet.

– Det är den första antologin i sitt slag på flera årtionden. Det gör den lika unik som nödvändig för att för att förstå livet i fängelse och det förlösande i att skriva om sina rädslor, sorger och sin längtan, säger kommunförfattaren Magnus Utvik. Vissa kommer att bli provocerade av att interner får bli författare. Jag kan förstå det. Idag blir allt som sägs om kriminalitet och politik. Men skrivandet är en del av rehabiliteringen. Alla som muckar och inte återfaller i brott, är en vinst för hela samhället. Låt oss aldrig glömma det.

Friheten innanför murarna är också vittnesmål om friheten i att skriva.

– ­­Att skriva är ett verktyg, en nyckel. Det tar mig in i en helt annan värld där jag kan bestämma själv. Jag är helt enkelt fri, säger Jakob B, en av internerna.

Mer om Anstalten Mariefred

Anstalten Mariefred, i folkmun kallad Bondängen, är ett fängelse med 120 platser i säkerhetsklass 2 och ligger två kilometer utanför Mariefreds centrum.

 

Förlag: Strängnäs biblioteks skriftserie

Bokomslag Jag färdas mellan nu och då

Jag färdas mellan nu och då (2019) - kommunantologin

Jag färdas mellan nu och då är namnet på boken med 130 personers unika texter om livet i Strängnäs kommun. Dikter, noveller och berättelser som får oss att minnas, skratta, gråta, längta och sörja samlades in under parollen Skriv om ditt liv.

De som har skickat in sina texter är mellan 18 och 94 år och det ger en signal om bredden på ett verk som har skapats tillsammans i en litterär gemenskap i vår kommun.

Texterna i Jag färdas mellan nu och då, visar på kärlekens både helande som destruktiva sida och berör arbetets himmel och helvete, den trygga förankringen i Strängnäs kommun och längtan efter att fly. De beskriver möten som förändrar livet och möten som bara är en del av vardagen.

Det är dikter, noveller, berättelser som får en att skratta, gråta, längta, bejaka livet och samtidigt känna dödens tunga hjärtslag. Som i denna strof från en av författarna: ”Mamma dog på mors dag. Typiskt henne”. Några texter är förbryllande och har högst egensinniga kompositioner, andra är klockrena med stilistisk skärpa och psykologiskt djup. Men alla har det gemensamt att de kommer inifrån hjärtat. Det är texter som visar på rikedomen inom oss.

En del medverkande bor inte i kommunen just nu, men har på olika sätt en relation till platsen sedan sin barndom, militärtjänst eller annat. Allas medverkan gör boken unik och visar på något vi kan vara stolta över i vår kommun.

Var hittar jag boken?

Jag färdas mellan nu och då finns att låna och köpa på våra kommunala bibliotek. Den finns också att köpa hos våra lokala och de digitala bokhandlarna till ett rekommenderat pris på 120 kronor.

Tre pristagare och fem hedersomnämnanden

En jury utsåg första-, andra-, och tredjepristagare och valde dessutom ut fem skribenter som fick hedersomnämnanden, för att de på olika vis bidragit till ett rikare innehåll i boken.

Förstapristagare - Mats Ingemarsson

Juryns motivering: Förstapriset tilldelas prosastycket Leende Lida gärde, i vilket historia och bygd levandegörs med subtila litte­rära stilmedel och en uppenbar formuleringsglädje, och nostalgi förvandlas till leende friskhet.

Andrapristagare - Tõnu Põder

Juryns motivering: Andrapriset tilldelas texten Det nya landet. Författaren fogar skickligt in berättelsen om en Strängnäsfödd pojke av estnisk familj i ett större skeende: flyktingströmmen till Åkers styckebruk under andra världskriget. En intim, finstämd skildring som rymmer både glädje och tragik.

Tredjepristagare - Therese Linejung

Juryns motivering: Tredjepriset tilldelas texten Hållplats, en både rapp och sensibel beskrivning av en dag på jobbet: hur för­enar man uppdraget att hjälpa andra med ansvaret för den egna familjen och den egna välmågan? Och var är livets hållplats?

Hedersomnämnanden

Fem skribenter fick hedersomnämnanden för att deras texter bidrog till bokens unika bredd och uttryck. De fem är Marie Hillblom, Leif Ekblom, Moa Karlsson, Miranda Lagerström och Majvor Björkman.

Juryn bestod av författaren och översättaren Anna Säflund-Orstadius, kulturnämndens ordförande Monica Lindell-Rylén och Mattias Johansson som är kommunikationschef i Strängnäs kommun.

Andra som medverkar

Åtta författare medverkar i antologin utom tävlan och de är Marie-Louise Pettersson, Christer Hermansson, Eva Stilling, Johan Dalman, Helena von Hofsten, Leif Klingensjö, Staffan Bergfeldt och Staffan Davidsson.

Boken är formgiven av Jens Andersson, Bok & Form

Projektet har fått stöd från Statens kulturråd och Sparbanken Rekarne som sponsrade med prissumman på sammanlagt 10 000 kronor.

 

Förlag: Strängnäs biblioteks skriftserie

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2021