Björsund 3:3, Vårfruberga

Den upphävda detaljplanen för Björsund 3:3 har fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-10-24 att anta upphävandet av detaljplanen, protokollet är justerat och anslaget.

Kommunens beslut har inte överklagats.

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att upphäva detaljplanen.

Förslaget har därmed fått laga kraft 2023-11-22.

Handlingar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2023