Gorsinge 1:20 med flera Biskopskvarn

Detaljplanen för Gorsinge 1:20 med flera, Biskopskvarn i Strängnäs, har fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnen beslutade 2023-08-29 att anta detaljplanen, protokollet är justerat och anslaget.

Kommunens beslut har inte överklagats.

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Detaljplanen har därmed fått laga kraft 2023-09-27 och är nu gällande.

Handlingar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2023