Gripsholm 4:121, del av, med flera, Gripsholms backar, Mariefred

Den antagna detaljplanen för Gripsholms backar har nu fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-29 att anta detaljplanen för Gripsholm 4:121, del av med flera, Gripsholms backar, Mariefred.

Den antagna detaljplanen överklagades. Ärendet överlämnades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2022-11-06.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen 2023-11-22.

Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd och detaljplanen fick därmed laga kraft 2024-02-13.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024