Andra webbplatser

För dig som politiker

På denna sida samlar vi information som kan komma till användning för dig som är politiker i Strängnäs kommun.

Kommunal e-post och intranät

Samtliga förtroendevalda tilldelas en kommunal e-postadress och får åtkomst till Strängnäs kommuns intranät.

Detta syftar bland annat till att effektivisera den kommunala nämndadministrationen och underlätta kontakten mellan medborgare och politiker. Som förtroendevald ansvarar du för att regelbundet öppna din e-postinkorg och vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till den egna nämnden/myndighetens registrator för registrering.

Webbmail

Intranät

Här finner du olika alternativ för att ändra eller få ett nytt lösenord.

Här finner du olika alternativ för att ändra eller få ett nytt lösenord.

För att byta lösenord:

 • Skriv in din @strangnas.se adress
 • Skriv in ditt senast använda lösenord
 • Välj ett nytt lösenord som ska bestå av minst 12 tecken, en stor bokstav och minst en siffra. Lösenordet får inte innehålla ditt namn eller personnummer.
  Du kan inte använda något av dina 10 senaste lösenord men det går bra att ändra bara siffran.
 • Skriv in ditt nya lösenord igen för att bekräfta.

För att få ett nytt lösenord:

På denna sida kan du få ett SMS skickat med ett nytt tillfälligt lösenord om du har registrerat ett nummer på intranätet innan.

  • Skriv i ditt användarnamn, samma användarnamn som när du loggar in på datorn.
  • Skriv sen in det mobilnummer som du registrerade.
  • Ett tillfälligt lösenord skickas nu till din telefon.

  För att registrera ditt telefonnummer:  

  Gå in på Intranätet - Så arbetar vi – IT och telefoni – Byte av lösenord

  Här registrerar du det telefonnummer ditt lösenord ska skickas till.

  I dagsläget måste du vara inloggad på kommunens administrativa nätverk för att kunna göra ändringar på den här sidan. Det betyder att du inte kan göra det hemifrån eller när du är inloggad via exempelvis elevnätverket.

  Arvodesbestämmelser

  Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

  Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster med mera. måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen.

  Utbetalning av arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden sker per automatik.

  Arvode för andra aktiviteter (till exempel kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare.

  Arvodesreglementet är antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15 och senast reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31

  Blanketter och mallar

  Arvoden

  Arvodesblankett - rapportering av enstaka sammanträden eller aktiviteter
  Intyg för förlorad arbetsinkomst vid förtroendeuppdrag
  Blankett för insättning av arvode på eget bankkonto ( inlämnas till bankkontor )Reseräkning/traktamente vid resor utanför kommunen

  Sammanträden

  Mall för skriftliga yrkande vid sammanträden

  Politisk organisation

  Anmälan av gruppledare för respektive politiskt parti

  Ny förtroendevald

  Anmälan av nyvalda till valberedningen

  Blankett för ny förtroendevald

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 20 november 2018
  Kommun och politik