Kommunarkiv

I kommunarkivets lokaler förvaras de handlingar från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid.

Vad finns i ett kommunarkiv?

Det är till kommunarkivet som de kommunala myndigheternas allmänna handlingar hamnar så småningom. Vilka handlingar som kommer hit och ska bevaras för all framtid bestäms genom de lagar, regler och beslut som styr kommunernas dokumenthantering.

Tryckfrihetsförordningen klargör allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Begränsningar i denna rätt återfinns i offentlighets- och sekretesslagen. Till största delen är arkivets handlingar offentliga och tillgängliga för allmänheten.

I kommunarkivet finns allt från beslutsprotokoll till skolbetyg. Även handlingar från de tidigare kommunerna Stallarholmen, Tosterö, Vårfruberga och Åker samt städerna Mariefred och Strängnäs och dess föregångare förvaras i kommunarkivet. Förutom kommunala handlingar finns det i kommunarkivet även arkivhandlingar från vissa enskilda verksamheter så som föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner och näringsliv som har eller har haft sin verksamhet i kommunen.

Arkiv förvarade hos kommunarkivet

Vilka arkiv som förvaras hos Strängnäs kommunarkiv finns tillgängliga att ta del av via Riksarkivets söktjänst i NAD – Nationell ArkivDatabas. Det är en databas som är gemensam med ett flertal andra kommuner och myndigheter i Sverige.

Ta del av vårt arkiv

Du kan besöka kommunarkivet för att läsa handlingarna på plats eller beställa kopior mot en fastställd taxa. Kommunarkivet finns i kommunhuset, och är tillgängligt för besökare efter överenskommelse. Mejla till kommunarkivet@strangnas.se för att boka ditt besök.

Beställ skolbetyg

Strängnäs kommunarkiv förvarar kopior av slutbetyg och examensbevis från kommunal grund- och gymnasieskola när skolan lämnat över dem. Sedan 2012 är kommunarkivet även mottagare av kopior av slutbetyg och examensbevis från kommunens friskolor.

Betygssammanställningar från Strängnäs kommunala vuxenutbildning kan beställas direkt av vuxenutbildningen.
Kontakta vuxenutbildning

Släktforskning

Oavsett om du är van släktforskare eller nybörjare finns det mycket information, tips, råd och tillgång till databaser via bibliotekens hemsida.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2023