Kommunens organisation

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Strängnäs kommun är organiserad.

Organisation för Strängnäs kommun

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utser kommunstyrelsen samt beslutar vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla sina invånare. Nämnderna fattar även beslut inom sina respektive verksamhetsområden och prioriterar hur verksamhetens budget ska fördelas.

Kommunens nämnder och styrelser

Förvaltning och kontor

Förvaltningen består av kommunalt anställda tjänstepersoner som utför det dagliga arbetet i dess verksamheter. Kommunens tjänstepersoner utreder och förser politikerna med beslutsunderlag, samt verkställer politiskt fattade beslut.

Kommunens förvaltning är indelad i ett antal kontor och avdelningar. Dessa leds av kommundirektören som också är kommunens högsta tjänsteperson.

Kommunens kontor och avdelningar

Kommunala bolag

Strängnäs kommun äger ett antal bolag, helt eller delvis. Moderbolaget heter Strängnäs kommunföretag AB.

Kommunala bolag

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024