Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.

Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna vid kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga.

I kommunen fattas dagligen beslut, såväl stora som små. Besluten fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, enskilda politiker eller tjänstpersoner. Du som medborgare har möjlighet att ta del av och överklaga fattade beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024