Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter är de judiska, romska, sverigefinska, samiska och tornedalska folken. Det betyder att de har särskilda rättigheter när det gäller språk och kultur.

Historiskt har de nationella minoriteterna stött på diskriminering, fördomar och förtryck. Det förekommer även idag och är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för just dem.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barnens rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Program för arbete enligt minoritetslagen

Målet för Strängnäs kommuns minoritetspolitiska arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteternas rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla språk och kultur, samt att motverka diskriminering. I arbetet ska barn särskilt prioriteras. 

Strängnäs kommuns program för arbetet enligt minoritetslagen , 164 kB..

Strängnäs kommun är inte ett förvaltningsområde

En kommun kan också vara ett så kallat förvaltningsområde för ett eller flera minoritetsspråk. Det ger ett starkare skydd för språk och kultur för tre av de nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar och tornedalingar. Strängnäs kommun är inte ett sådant förvaltningsområde.

Länsstyrelsen i Stockholm tillhör förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. 

Flaggdagar

Fyra av de fem nationella minoritetsfolken har officiella flaggdagar. Dessa uppmärksammar Strängnäs kommun.

Så jobbar kommunen med nationella minoriteter

Dialog och samråd

Strängnäs kommun träffar representanter från våra nationella minoriteter i olika forum för dialog.

pratbubblor med ordet hej på våra minoritetsspråk

Nedslag i våra verksamheter

I en artikelserie under året kan du här läsa om kommunens arbete och de nationella minoriteterna.

bord med ljus och blommor

Äldres kultur styr högtider

2022-01-27

Kommunen tar hänsyn till de äldres kulturella identitet genom att lyfta de boendes personliga önskemål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2022