Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska.

Sveriges fem nationella minoriteter är de judiska, romska, sverigefinska, samiska och tornedalska folken.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barnens rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.

Ge mig fem - en film om nationella minoriteter av Region Sörmland.

Skärpt lag 2019

Från den 1 januari 2019 skärptes lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna blev då till exempel skyldiga att anta  mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. De ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen, vilka är länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Program för arbete enligt minoritetslagen

Strängnäs kommun beslutade under 2020 om ett program för arbetet enligt minoritetslagen , 164 kB.. Målet för Strängnäs kommuns minoritetspolitiska arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteternas rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla språk och kultur, samt att motverka diskriminering. I arbetet ska barn särskilt prioriteras. 

Strängnäs kommun är inte ett förvaltningsområde

En kommun kan också vara ett så kallat förvaltningsområde för ett eller flera minoritetsspråk. Det ger ett starkare skydd för språk och kultur för tre av de nationella minoriteterna: samer, sverigefinnar och tornedalingar. Strängnäs kommun är inte ett sådant förvaltningsområde.

Historiskt har de nationella minoriteterna stött på diskriminering, fördomar och förtryck. Det förekommer även idag och är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter.

Länsstyrelsen i Stockholm tillhör förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. 

Beslut om fler flaggdagar

Från och med 2020 uppmärksammar Strängnäs kommun, efter ett beslut i december 2019, fyra av de fem nationella minoritetsfolkens officiella flaggdagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2022