Lokal barnombudsman

Strängnäs kommun vill att barn ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och målet är att följa FN:s barnkonvention. För att barnen ska få säga vad de tycker måste de få veta vad som händer i kommunen. Den lokala barnombudsmannen för dialog, berättar vad som händer och tar reda på barn och ungas åsikter.

Den lokala barnombudsmannen i Strängnäs kommun heter Helena Edvinsson och är till för dig upp till 18 år. Barnombudsmannen arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen genom att

  • se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem
  • ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare
  • informera om barnkonventionen
  • möta barn och ungdomar på deras egna arenor, exempelvis elevråd och föreningar
  • delta i nätverk för barnkonventionens genomförande vara stöd till Ungdomsrådet

Barnens möjlighet att påverka

Strängnäs kommun låter ofta barn och ungdomar vara med och påverka i frågor som rör utvecklingen av kommunen. Ett sådant exempel är Barnens mötesplats.

Varje år möter kommunens politiker barn i olika åldrar under kastanjeträdet vid Multeum i Strängnäs.  På mötet är det barnen som är experter och svarar på politikernas frågor. Det kan handla om allt från byggnadsprojekt till integration.

Barnens mötesplats initierades av den ideella föreningen Globträdet, som 2001 fick uppdraget av FN i Nairobi att etablera och ansvara för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området. Mötesplatsen blev under ett stort akaciaträd. Kastanjeträdet utanför Multeum invigdes år 2004 och är Barnens mötesplats i Strängnäs kommun.

 

Elever och kommunalråd samtalar Under trädet.

Så här såg det ut när kommunalråden våren 2018 mötte barn från olika skolor för att diskutera integration.  

Internationella samarbeten och kommunalt partnerskap

Med inspiration av Globträdet och Barnens mötesplatser arbetar Strängnäs kommun med kommunala partnerskap.

Bok om kommunala partnerskap

Med stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) har Strängnäs kommuns tagit fram en bok med syfte att lyfta positiva resultat av kommunala partnerskap. Boken är en sammanfattning av kommunens arbete med barnkonventionen och internationella samarbeten och kommer att fungera som inspiration för kommuner som är intresserade av kommunala partnerskap.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021