Allmänna val

I Sverige väljer vi ledamöter till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen vart fjärde år. Val till Europaparlamentet, (EU) hålls vart femte år.

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Valdagen för kommande EU-val i Sverige är söndagen den 9 juni 2024.

Riksdag, region och kommunRiksdagenRiksdagen som består av 349 ledamöter ​är den högsta beslutande församlingen i landet. Riksdagen är landets lagstiftande organ och har ansvaret att besluta om statsbudgeten, det vill säga landets utgifter och inkomster.
RegionRegion är regionala självstyrande enheter. Inom regionen tar man beslut om gemensamma ärenden i regionen som till exempel hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur för äldre och barn. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ.
Strängnäs kommun tillhör Södermanlands län och till fullmäktige väljer vi 79 ledamöter.
KommunKommunen är ett geografiskt avgränsat område med lokalt självstyre. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Strängnäs kommunfullmäktige har 55 ledamöter.
Det finns 290 kommuner i Sverige.

Europaparlamentet

I Europaparlamentet jobbar 751 förtroendevalda och av dem har vi i Sverige möjlighet att välja 20 politiker från olika partier. I april 2019 var 28 länder medlemmar i EU.

Vårt valsystem

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.Allmän rösträtt
Rösträtten beror endast på krav som de flesta människor kan uppfylla: ålder, medborgarskap och bostadsort.
Lika rösträttAlla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
Fria valIngen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
Hemliga valVäljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
Direkta valVäljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige.

Källor: Valmyndigheten och Sveriges kommuner och regioner

Extra val

Ett extra val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige kan hållas mellan ordinarie val.
Läs mer på Valmyndigheten om extra val.

Omval

Ett valresultat kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Om nämnden bestämmer att valet ska göras om kallas det omval.

Läs mer på Valmyndigheten om omval.

I Sverige finns två sorters folkomröstningar som gäller hela landet, så kallade nationella folkomröstningar:

  • rådgivande folkomröstningar
  • folkomröstningar som rör en grundlagsfråga

Folkomröstningar i Strängnäs kommun

En rådgivande folkomröstning om förändrad skolstruktur genomfördes den 9 september 2018. Här kan du läsa om resultatet.

En rådgivande folkomröstning om en ny skolomorganisation genomfördes den 9 juni 2013.

Läs mer om folkomröstningar hos Valmyndigheten.

Val till Sametinget hålls vart fjärde år den tredje söndagen i maj.

Alla samer som anmält sig och finns med i röstlängden för valet till Sametinget kan rösta.

Läs mer om Sametinget på Valmyndighetens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2023