Utförare av hemtjänst

Strängnäs kommun har valfrihet i hemtjänsten. Det innebär att du som är beviljad hemtjänst får ett utbud av utförare att välja mellan. Du kan närsomhelst byta utförare.

Utförare av hemtjänst i Strängnäs kommun

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser
Tar uppdrag i: Strängnäs
Driftform: Enskild
Adress: Trädgårdsgatan 23, 645 31 Strängnäs 
Telefon: 0152-130 60073-372 40 76
E-post: strangnas@allegio.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser
Tar uppdrag i: Strängnäs, Mariefred
Driftsform: Enskild
Adress: Järnvägsgatan 7, 645 31 Strängnäs 
Telefon: Strängnäs 0152-71 53 00, Mariefred 0159-77 03 10
E-post: info@invita.se
Huvudman: Invita Omvårdnad AB
Webbsida: www.invita.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser
Tar uppdrag i: Hela Strängnäs kommun
Driftsform: Enskild
Adress: Vallbyvägen 52 E, 645 42 Strängnäs 
Telefon: 070-142 31 59070-492 62 55
E-post: info@ranavard.se
Huvudman: Parmida AB
Webbsida: www.ranavard.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser
Tar uppdrag i: Hela Strängnäs kommun
Driftsform: Offentlig
Kontaktuppgifter: Samordnare nås på telefontid mellan klockan 09.00-11.30 helgfria vardagar
Område 1: 0152-297 51 Mariefred/Åker/Stallarholmen
Område 2: 0152-293 92 Strängnäs/Malmby/Tosterö/Aspö
Område 3: 0152-295 89 Strängnäs/Centrala stadsdelar
Område 4: 0152-292 78 Stadsskogen/Tingstuhöjden/Vårfruberga/Härad

Huvudman: Strängnäs kommun
Webbsida: Strängnäs kommunala hemtjänst

Utförare av hemtjänst håller den kvalitet som socialnämnden anger. Alla ska till exempel ha en säker nyckelhantering, ha ett system för avvikelser för att fånga upp det som inte fungerat så bra och göra förbättringar i sin verksamhet, all personal har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om får inte lämnas ut till obehöriga.

Du kan meddela ditt val av utförare skriftligt, eller kontakta din biståndshandläggare. Socialkontorets biståndshandläggare når du via kontaktcenter.

Frågor och svar

Du kan byta utförare när som helst. Har du gjort ett val och vill byta igen, får du göra det. Du kontaktar din biståndshandläggare som meddelar utförarna. Du behöver aldrig ange skäl till dina byten. Byte av utförare sker inom 7-14 dagar.

Det kostar lika mycket om du väljer en privat utförare eller den kommunala. Avgiften är densamma och du betalar till kommunen.

I hemtjänsten arbetar människor i alla åldrar och från olika kulturer. Valfrihet i hemtjänsten ger dig möjlighet att välja en hemtjänstutförare men inte enskild personal. Om du skulle vara missnöjd med en personal ska du berätta det för hennes/hans chef.

LOV-samordnare på socialkontoret håller fortlöpande kontakt med privata och kommunala utförare och kontrollerar så att de uppfyller de kvalitetskrav som socialnämnden beslutat.

Utförarna ska skriva en genomförandeplan tillsammans med dig, inom två veckor från det att din hemtjänst startar. I genomförandeplanen ska det framgå hur hemtjänsten praktiskt ska utföras. Om du då är tydlig med vad du värdesätter och har önskemål om, kan utföraren förhoppningsvis möta dina behov och sy ihop det hela till en bra verksamhet.

Om du inte kan ta emot den hemtjänst som är inplanerad är det viktigt att tänka på att avboka. Och helst i så god tid som möjligt, för att underlätta för hemtjänsten att göra om sin planering. Avbokar du ofta ska du kontakta biståndshandläggaren för att denne ska kunna se om dina behov har ändrats.

En tilläggstjänst är ett uppdrag utöver biståndsbeslutet, som du kan beställa hos en privat utförare. Du får en faktura från utföraren. Socialnämnden har inget ansvar för ett sådant uppdrag.

Du som har hemtjänst får väja vilken utförare som ska vara hemma hos dig och sköta din hemtjänst. Det är ett ökat inflytande för dig, som det handlar om.

Du får information om utförarna av biståndshandläggarna. Deras information är neutral så de förordar ingen utförare. Men berätta vad som är viktigt för dig. Utförare kan ha profilerat sig så att de har större möjligheter att möta dina behov.

Avstår du från att välja använder biståndshandläggaren en turordningslista som innebär att uppdraget går till den utförare som står på tur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024