Ekotemplet

Ekotemplet

På Nabbkullen i Strängnäs finns en rosa byggnad som kallas Ekotemplet.

Ekotemplet kan hyras ut från första maj till första helgen i oktober genom kommunens kontaktcenter för till exempel vigsel. Vid ekotemplet finns en fristående toalett som finns tillgänglig när byggnaden hyrs ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024