Lekplatser

Lekplats

I Strängnäs kommun finns cirka 30 kommunala lekplatser. Här berättar vi om de mest populära lekplatserna i de olika kommundelarna.

Strängnäs

Västervikens lekpark är den största och kanske den mest välbesökta. Den ligger nära centrum, Mälaren och omgiven av vacker parkmiljö. Lekparken är nyrenoverad och öppnade igen i 2022. På kullen vid lekparken finns nu en hinderbana som uppskattas av både stora och små.

Stora delar av lekparken är tillgänglighetsanpassad för rullstol.

Skogskullens äventyrslekpark ligger på grönområdet mellan Lärkträdsvägen och gångtunneln i Strängnäs. Skogskullen är en naturlekplats, anpassad efter naturen och byggd i naturmaterial.

Mariefred

Lottenlunds lekplats ligger vid hamnen i Mariefred, med slottet som bakgrund och med stora gröna ytor omkring.

Ekhovs lekplats är en lekplats som uppmuntrar äventyrslek belägen i en skogsbacke i mysig miljö med uppvuxna träd.

Jagbackens lekplats är en stor lekplats för alla med lek, hinderbana och gym. Den är omgiven av skogskänsla.

Munkhagstorget med lekplats, gräsyta och bouleplan.
(Invigdes juni 2024)

Stallarholmen

Östabadets lekplats ligger vid Östabadet. Planer finns att utöka parken för lek och aktivitet.

Åkers styckebruk

Lundbyvägens lekplats är en stor lekplats mitt i Åker med stor lekyta med backe för vinterns aktiviteter.

Skämbylöts lekplats har en stor klätterställning där du kan aktivera dig.

Det här är en beskrivning av de största och mest frekventerade lekplatserna. Utöver dessa finns ett antal mindre lekplatser i olika bostadsområden. Härad och Tosterö har två kommunala lekplatser. I Vansö respektive i Länna finns det en kommunal lekplats. I barnkartan kan du hitta var lekplatserna finns.

Kommunen har även utegym med olika inriktningar.

Vill du göra en felanmälan?

Lekplatserna besiktas årligen av en extern besiktningsman. Besiktningen ligger till grund för vårt arbete med att hålla lekplatserna säkra. Vi tar tacksamt emot allmänhetens hjälp med att hålla ögonen öppna och meddela eventuella skador. Felanmäl gärna detta så att vi snabbt kan åtgärda det som inte fungerar bra.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019