Ansök och bekräfta plats på förskola

Här kan du ansöka om plats i förskola eller barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis.
Här bekräftar du även din plats i förskolan.

Rätt till barnomsorg

 • har barn från 12 månaders ålder till förskoleklasstart vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
 • har barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 • har barn till föräldrar som är arbetslösa. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.
 • barn till föräldrar som är föräldralediga med nytt syskon. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.

Så här söker du om barnomsorg dagtid

Gäller för dig som är i behov av barnomsorg mellan klockan 06.00-18.30.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid ansökan om plats i förskolan. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via barnomsorg@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Så söker du om barnomsorg obekväm arbetstid - Nattis

Gäller för dig som är i behov av barnomsorg mellan klockan 18.30-06.00.

 • Gäller för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år.
 • Plats kommer i så fall att erbjudas på Nattugglans förskola.
 • Ansökan görs via blankett.

Erbjudande av plats

Varje månad går vi igenom vår kö och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur till

 1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
 2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten
 3. Geografisk närhet
 4. Kötid

Inskolning

Under stängningsveckorna på sommaren (vecka 27-31) och julveckorna (vecka 52-1)sker normalt ingen inskolning.Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning på två veckor.

Anmäl barnets vistelsetid, schema

För att vi ska kunna planera verksamheten behöver vi veta ditt barns tider. Uppgifterna registreras i lärplattformen Quiculum, senast två veckor före behovsdatum.
Då du arbetar eller studerar är det din arbetstid eller studietid samt restid som styr vistelsetiden. Vi tar också hänsyn till barnets eget behov och vi gör en individuell bedömning av vistelsetiden.

Allmän förskola

Du som är arbetslös eller föräldraledig har rätt att ha ditt barn på förskola . Läs mer om allmän förskola för 3-5-åringar.  

Ansök om plats i fristående förskola

Ansökan om barnomsorg till fristående förskola görs direkt till respektive verksamhet

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020