Ansök och bekräfta plats på förskola

Här kan du ansöka om plats i förskola eller barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattis.
Här bekräftar du även din plats i förskolan.

Rätt till barnomsorg

  • har barn från 12 månaders ålder till förskoleklasstart vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
  • har barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  • har barn till föräldrar som är arbetslösa. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.
  • barn till föräldrar som är föräldralediga med nytt syskon. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.

  Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid ansökan om plats i förskolan. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via barnomsorg@strangnas.se , så hjälper vi dig.

  Så söker du barnomsorg dagtid, kl. 06.00-18.30

  Ansök om plats i förskolan så fort du vet att du har behov. Det gör du enkelt via vår e-tjänst.

  Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in till kommunen och du får veta från och med vilket datum du står i barnomsorgskö.

  När din ansökan om barnomsorg har godkänts får du inloggningsuppgifter hemskickat. Skulle du glömma inloggningen kan du få den igen.

  Ansök om plats i fristående förskola

  Ansökan om barnomsorg till fristående förskola görs direkt till respektive verksamhet.

  Så söker du barnomsorg obekväm arbetstid - Nattis, klockan 18.30-06.00

  Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år, gör du direkt till Nattugglans förskola.

  Erbjudande av plats

  Varje månad går vi igenom vår kö och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur till

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid

  Vi tillämpar en handläggningstid på fyra månader för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in. Du kan bli erbjuden plats tidigare än vad du önskat om ditt barn uppfyller minimiåldern (12 månader) och det finns plats.

  Inskolning

  Under stängningsveckorna på sommaren (vecka 27-31) och julveckorna (vecka 52-1)sker normalt ingen inskolning.Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning på två veckor.

  Anmäl av vistelsetid, schema

  För att vi ska kunna planera verksamheten behöver vi veta ditt barns tider. Uppgifterna registreras i lärplattformen Quiculum, senast två veckor före behovsdatum.
  Då du arbetar eller studerar är det din arbetstid eller studietid samt restid som styr vistelsetiden. Vi tar också hänsyn till barnets eget behov och vi gör en individuell bedömning av vistelsetiden.

  Allmän förskola

  Du som är arbetslös eller föräldraledig har rätt att ha ditt barn på förskola . Läs mer om allmän förskola för 3-5-åringar.  

  Kontakt

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 3 december 2019