Uppsägning av plats på förskola

Då ditt barn inte längre har behov av sin plats, flyttar till annan kommun, byter till privat verksamhet eller börjar i annan verksamhet måste du säga upp platsen.

Uppsägning

Uppsägningen av kommunal förskola sker via e-tjänsten och uppsägningstiden är två månader och under den tiden betalar du din avgift.

För de fristående förskolorna gäller att du skriftligen säger upp platsen och lämnar till din förskola.

Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma om:

  • Du har två obetalda månadsavgifter
  • Du har fått plats på felaktiga uppgifter
  • Platsen inte nyttjats på två månader (utan giltigt skäl)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2022