Öppettider och planeringsdagar för fritidshem

Här kan du se vilka dagar fritidshemmen har stängt för planeringsdagar samt under sommaren.

Det finns alltid ett fritidshem öppet för de barn som har behov av omsorg. Anmälan för detta ska göras senast 2 veckor innan till ditt barns nuvarande fritidshem.

2023
Under sommarstängningarna veckorna 28-31 samt på planeringsdagarna kommer fritidshem vara öppna enligt nedan:

  • Stallarholmens fritids är öppen vecka 28-31 för barn som annars har sin placering på Mariefred och Åkerskolan.
  • Från och med vecka 32 är det Åkerskolans fritids som är öppet för barn som annars har sin placering på Mariefred och Stallarholmsskolan.
  • Finningeskolans fritids är öppen även för barn som annars har placering på Vasaskolan, Paulinska skolan samt Karinslundsskolan

Fritidshemmens planeringsdagar

Planeringsdagar för fritidshemmen

Fritidshem

Våren 2023

Strängnäsområdet


Karinslundsskolan


14/6 samt 8-9/8

Paulinska skolan

14/6 samt 8-9/8

Vasaskolan


14/6 samt 8-9/8

Finningeskolan


14/6 samt 8-9/8

Övriga områden


14/6 samt 8-9/8

Mariefreds skola


14/6 samt 8-9/8

Stallarholmsskolan


14/6 samt 8-9/8

Åkerskolan


14/6 samt 8-9/8

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023