Öppettider och planeringsdagar för fritidshem

Här kan du se vilka dagar fritidshemmen har stängt för planeringsdagar samt under sommaren.

Det finns alltid ett fritidshem öppet för de barn som har behov av omsorg. Anmälan för detta ska göras senast 2 veckor innan till ditt barns nuvarande fritidshem.

Under vecka 27-30 kommer fritidshem vara öppna enligt nedan:
  • Åkerskolans fritids för barn placerade på Åkerskolan samt Stallarholmsskolan
  • Vasaskolans fritids för barn placerade på Vasaskolan, Paulinska skolan samt Karinslundsskolan
  • Finningeskolan fritids för barn på Finningeskolan
  • Mariefreds skolas fritids för barn placerade på Mariefreds skola

Fritidshemmens planeringsdagar

Tabell: Planeringsdagar för fritidshemmen

Fritidshem

Våren 2021

Hösten 2021

Våren 2022

Strängnäsområdet
Karinslundsskolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

Paulinska skolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

 

Vasaskolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

Finningeskolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

Övriga områden
Mariefreds skola

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

 

Stallarholmsskolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

Åkerskolan

8 januari och

14 juni

9-10 augusti

7 januari och

13 juni

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2021