Kemisten 1, Strängnäs

Detaljplanen för Kemisten 1 i Strängnäs stad har nu fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-27 att anta detaljplanen, protokollet är justerat och anslaget.

Kommunens beslut har inte överklagats.

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Förslaget har därmed fått laga kraft 2022-11-22.

Antagandehandlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023