Fräsaren 4

Detaljplanen för Fräsaren 4, i Strängnäs stad har fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun beslutade
2022-11-24 enligt § 149 om antagande av detaljplanen.

Kommunens beslut har inte överklagats.

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Förslaget har därmed fått laga kraft 2022-12-20.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023