Ansökningsprocessen, enskilt avlopp

Ansökningsprocessen för att anlägga ett enskilt avlopp går till på ungefär samma sätt oavsett vilken avloppslösning du väljer. Här hittar du information kring vad din ansökan ska innehålla, vad en situationsplan är och hur processens olika steg ser ut.

Vad din ansökan ska innehålla beror vilken typ av avloppslösning du tänkt anlägga.

Om du väljer att fylla i ansökan digitalt i vår e-tjänst så står det tydligt vad din ansökan ska innehålla och vilka bilagor som ska bifogas. Väljer du att fylla i vår blankett behöver du vara extra noga med att rätt bilaga är ifylld.

Din ansökan ska alltid innehålla:

 • Bilagor som vi önskar (exempelvis produktblad eller informationsblad för de produkter som ska användas i PDF-format).
 • Fastighetsbeteckning.
 • En skalenlig karta (en situationsplan) som visar bland annat avloppets placering och intilliggande vattenbrunnar.

När du ska anlägga ett enskilt avlopp behöver du ta fram en skalenlig karta som du bifogar i din ansökan, en så kallad situationsplan.

Situationsplanen ska innehålla:

 • Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
 • Vatten- och avloppsledningar
 • Avloppsanordningens läge
 • Den egna vattentäktens läge
 • Övriga vattentäkter inom 150 meter från den planerade avloppsanordningen
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon
 • Borrhål för bergvärme
 • Utlopp från markbädd, minireningsverk eller annat

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000.

Tips!minkarta.lantmateriet.se kan du ta fram en skalenlig situationsplan.

Du kan även se vår film som beskriver hur du tar fram en situationsplan:

Här är en godkänd situationsplan (exemplet visar en slamavskiljare med efterföljande markbädd):

Situationsplan

Hur ser ansökningsprocessen ut?

I processkartan förklarar vi handläggningsprocessen och vad du behöver förbereda för att vi ska kunna hantera ditt ärende

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024