Din hemberedskap

Familj och husdjur i ett vardagsrum

Långvariga elavbrott, problem med dricksvatten och olyckor är exempel på samhällsstörningar som kan drabba dig och din omgivning.

Här hittar du information om hur du kan öka din beredskap i händelse av en samhällskris.

Var beredd om krisen kommer

I händelse av en samhällskris måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Det innebär att du ska ha en egen beredskap att klara dig i minst sju dygn. De flesta av oss ska kunna räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Kunskap och övning ger trygghet

Genom att ha kunskap och vara förberedd inför en kris eller samhällsstörning blir det enklare och tryggare att hantera en utmanande situation om den uppstår.


Här finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra.

 • Radio som går på batterier eller med vev eller solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
  Tänk också på eventuella husdjur.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus och värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek – till exempel första hjälpen-kit, sårvård och eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar – till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier och laddade powerbanks.
 • Kontanter – om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst och elleverantör.

Listan är sammanställd av Myndigheten för skydd och beredskap (MSB).

Broschyr om hemberedskap

Kommunen har tagit fram en broschyr som heter Var beredd på en kris eller samhällsstörning. Där hittar du hittar du samlad information om hur du kan öka din hemberedskap för att klara dig minst en vecka om samhället inte fungerar. Förutom övergripande information om hemberedskap innehåller broschyren viktig information om vad som gäller lokalt i Strängnäs kommun.

Broschyren Var beredd på en kris eller samhällsstörning baserar sig på information från bland annat Myndigheten för skydd och beredskap (MSB), Livsmedelsverket, Sevab, Energimyndigheten och Polisen.

Broschyren delades under 2022 ut till alla hushåll för att stärka hela kommunens beredskap.

Du måste själv ha en hemberedskap och ordna värme, mat och vatten när samhällets service inte fungerar som vanligt.

I broschyren Om krisen eller kriget kommer - lättläst svenska hittar du lättläst information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I broschyren hittar du information om hur du kan förbereda dig inför allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Läs broschyren på MSB:s webbplats Om krisen eller kriget kommer -lättläst svenska

Krisinformation.se har samlat lättläst information på sin webbplats Lättläst - Krisinformation.se

På MSB:s webbplats finns faktablad på svenska och åtta andra språk om hur du kan förbereda dig på kris hemma.

Ladda ner och läs faktabladen på MSB:s webbplats.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer innehåller samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I broschyren hittar du information om hur du kan förbereda dig inför allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Läs broschyren på MSB:s webbplats Om krisen eller kriget kommer

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. Företag behöver kunna bedriva sin verksamhet även vid en kris. Myndigheten för samhällsberedskap har samlat viktig information om hur företag kan förbereda sig på Beredskap för företag (msb.se)

Företagen är en viktig del av beredskapen (msb.se)

Det här förväntas företag göra (msb.se)

Minska företagets sårbarhet (msb.se)

Samverkan med offentliga aktörer (msb.se)

I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Vid eventuell vattenbrist eller vid långvariga driftstopp där vattentillförseln stängs av finns det så kallat nödvatten hos Sevabs vattenkiosker.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är främst en informationsinsats för att öka människors motståndskraft i kris och krig. Beredskapsveckan genomförs alltid vecka 39.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024