Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Barnkonventionens grundprinciper

Artikel 2

Varje barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6

Varje barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kommunens ansvar

Barnkonventionen ställer krav på kommuner att tydligt hitta och genomföra aktiviteter som i sin tur visar att barnen är rättighetsbärare och ska få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.

Den lokala barnombudsmannen, Helena Edvinsson ansvarar för uppdraget i förvaltningen.

Strängnäs kommun ingår i ett regionalt nätverk där vi samverkar med andra kommuner i samma frågor. I nätverket ingår Botkyrka, Haninge, Järfälla, Nykvarn, Sigtuna, Sundbyberg och Upplands Väsby samt Rädda Barnen som en extern aktör.

I Strängnäs kommun har vi utvecklat ett tydligt arbetssätt för hur barnkonventionen ska efterlevas.

Prövning av barns bästa

Strängnäs kommun har tagit fram en processkarta för att göra det enkelt för medarbetarna att pröva barns bästa. Processkartan är ett verktyg för handläggare för att i ett tidigt skede få vägledning om hur man har dialog med barn i frågor som berör dem.

Process map

To make sure the municipality follows UN Convention on the Rights of the Child there is a processmap to help officials how to have a dialogue with children.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Kommun och politik