Anhöriga

Pensionär och barn tillsammans

Välkommen till Anhörigcentrum!

Anhörigcentrums verksamhet arbetar för att människor som ger och är i behov av stöd ska få bättre förutsättningar och livskvalitet.

Vi vänder oss till dig som ger någon närstående vård och stöd oavsett relation, ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hos oss kan du få information och hjälp att knyta rätt kontakter. På våra olika träffar, föreläsningar eller på andra hälsofrämjande aktiviteter har du möjlighet att möta och byta erfarenheter med andra människor som befinner sig i en liknande situation.

För mer information om aktuella aktiviteter

Samverkan

Anhörigcentrum samverkar med frivilligorganisationer. Vi ser gärna att frivilliga deltar och är aktiva att arrangera olika aktiviteter som underlättar för anhöriga och närstående som ger vård och omsorg till andra.

Lugna rummet

Om du lever i en familj där någon mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk är det lätt att känna sig ensam. I Lugna rummet får du träffa andra barn och unga som är i en liknande situation som du. Vi träffas en gång i veckan efter skolan och pratar, läser och gör praktiska övningar för att tillsammans förstå vad det innebär att må psykiskt dåligt och vad ett missbruk är.

Det är gratis att vara med i gruppen

Demenssjuksköterska

Dennes huvudsakliga uppgift är att utbilda personal inom Strängnäs kommun i bemötande och demens, samt vara konsulterande till socialkontorets verksamheter inom dessa ämnen. Demenssjuksköterskan stödjer även personer som drabbats av demenssjukdom (främst i tidigt stadie), vilket kan innefatta anhörigstöd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019
Omsorg och hjälp