Föreningsmatchning

Strängnäs föreningsliv är rikt och föreningar välkomnar nyanlända i sin verksamhet. Behovet av en meningsfull fritid och sociala kontakter är en viktig pusselbit för många nyanlända för att snabbt komma in i samhället och utveckla språket.

Att träffas kring ett gemensamt intresse är givande för de flesta av oss. Extra givande för de människor som nyligen kommit till Sverige
och Strängnäs kommun.

Här spelar föreningslivet en stor roll, eftersom ni kan erbjuda en naturlig väg in i det svenska samhället. Det är dessutom ett gyllene tillfälle
för er att hitta nya stjärnor, ledare, medlemmar och volontärer.

För att göra det enklare för föreningar och nyanlända att hitta varandra har Strängnäskommun skapat en ny möjlighet - Föreningsmatchning.

Så fungerar det

Den nyanlände registrerar sig som intresserad av en särskild förening eller
aktivitet och matchas mot de föreningar som anmält sitt intresse. Enkelt, eller hur!

Hur går det till?

Du anmäler dig som individ eller som en förening till kommunens Integrationsamordnare genom att ringa eller sms:a på 073-078 98 93
eller mejla till sermon.shaba@strangnas.se.

Efter anmält intresse letar vi upp en matchning till dig som person eller förening, vi ordnar tillsammans ett möte på föreningslokaler och därefter får du möjlighet till deltagande eller utökat engagemang i en förening. Som lokal förening får ni in nya deltagare till era aktiviteter och kanske hittar ni nya ledare, medlemmar eller volontärer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023