Välkomstguide

Möte mellan en välkomstguide och en privatperson

En välkomstguide är en privatperson som hjälper nyanlända att känna sig välkomna i Strängnäs kommun.

Vägen till integration går genom de som redan bor i Strängnäs. Att ha en välkomstguide är ett sätt att bygga broar mellan människor och ge en bra start på sitt nya liv i Strängnäs kommun.

Vad gör en välkomstguide?

En välkomstguide är en privaperson som på ideell basis hjälper nyanlända att känna sig välkomna till Sverige. Med hjälp av en välkomstguide kan en nyanländ person lära sig mer om det svenska samhället och språket, göra olika aktiviteter så som att gå och fika och få hjälp med att fylla i blanketter och ansöka till SFI. Målet är att stödja dem i olika aspekter av sitt nya liv, inklusive att bli bekanta med platsen, kulturen, och att etablera sociala kontakter.

Vem kan bli välkomstguide?

Alla över 18 år kan bli välkomstguider. Par, familjer, kompisgrupper och enskilda personer kan alla anmäla sig som guider genom att fylla i ansökansblanketten.

I ansökan om att antingen bli, eller få, en välkomstguide uppger den ansökande vilka områden de önskar få hjälp med respektive vad man kan hjälpa till med. Baserat på dessa områden matchas sedan välkomstguider ihop med nyanlända.

Alla nya välkomstguider blir erbjudna en utbildning och introduktion till rollen. Utbildningen går bland annat igenom ansvar och förväntningar, kommunikationsfärdigheter och kulturell medvetenhet.

Vem kan få en välkomstguide?

För att ansöka om att få en välkomstguide behöver man vara nyanländ till Strängnäs kommun. Det inkluderar flyktingar, asylsökande, arbetskraftsinvandrare och personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Varför gör vi det här?

Arbetet med välkomstguider bygger på ett samarbete med UNHCR och projektet Ideellt flyktingstöd. Syftet med ideellt flyktingstöd är att förbättra och påskynda integrationen av nyanlända genom att ta hjälp av boende på platsen man anländer till. Projektet kan hjälpa till med saker som att lära sig mer om kultur och traditioner, utveckla nya språkkunskaper, få hjälp med praktiska ärenden och erbjuda nätverksmöjligheter för att få arbete och bostad. I Strängnäs kommun genomförs projektet tillsammans med föreningen Starka Händer. Läs mer om föreningen på deras hemsida genom att klicka här.

Bild från invigningen av projektet Ideellt Flyktingstöd

Bild från invigningen av projektet Ideellt flyktingstöd

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2024