Toppbild

Måltidsservice

Måltidsservice ”Ärtan” är Strängnäs kommuns interna måltidsleverantör.

Vi bedriver verksamhet vid 35 arbetsplatser varav matlagning sker vid Campus, Stallarholmskolan, Lännaskolan, Isabellagården samt 14 förskolor.

I verksamheten lagas cirka 7000 portioner per dag.

Antalet medarbetare i verksamheten är 79 personer varav 68 årsarbetare. Könsfördelningen är 67 kvinnor och 12 män. 46 personer har heltidstjänst och 33 är deltidsanställda.

Måltidsservice kunder är Utbildningskontoret med förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasium. Socialkontorets enheter med särskilt boende, dagcentral och hemmaboende. Härtill kommer friskolor samt cateringförsäljning till kommunens kontor. 

Vill du veta mer om vår cateringverksamhet så kontakta oss gärna på e-post catering@strangnas.se

 

 

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >