Andra webbplatser

Sociala medier

Här hittar du länkar till kommunens olika konton i sociala medier. Följ oss gärna!

Facebook

På Strängnäs kommuns officiella sida publicerar vi nyheter och bilder från våra verksamheter, evenemangstips och samhällsinformation.

Strängnäs kommun på Facebook

Kommunen driver även sidan Ung i Strängnäs kommun, där du som är mellan 12-18 år får tips på aktiviteter och samhällsnyttig information.

Ung i Strängnäs kommun på Facebook

Vissa verksamheter har egna Facebooksidor:

Turism

Turistbyrån på Facebook

Kultur

Kulturhuset Multeum på Facebook

Kulturskolan i Strängnäs kommun på Facebook

Barnbiblioteken i Strängnäs kommun på Facebook

Kulturdagen i Strängnäs kommun på Facebook

Näringsliv

Strängnäs Business Park på Facebook 

Företagsservice Strängnäs kommun på Facebook

Måltidsservice

Måltidsservice Strängnäs kommun på Facebook

Skolrestaurang Glada Runan på Facebook

Skolrestaurang Smaklöken på Facebook

Fogdö skolrestaurang på Facebook

Trollskogens förskolerestaurang

Vasaskolans restaurang Gyllene Ärtan på Facebook

Karinslundsskolans restaurang på Facebook

Utbildning

Stallarholmsskolan på Facebook

Åkerskolan på Facebook

Mariefreds skola på Facebook

Karinslundsskolan på Facebook

Finningeskolan på Facebook

Thomasgymnasiet på Facebook

Vuxenutbildningen i Strängnäs på Facebook

Återverket - kreativt återvinningscenter för förskolan på Facebook

Fritidsgårdar

Strängnäs fritidsgård på Facebook

Åkers fritidsgård på Facebook

Stallarholmens fritidsgård på Facebook

Mariefreds fritidsgård (WIK) på Facebook

Övriga

Anhörigstöd Strängnäs kommun på Facebook

Familjehem och Kontaktuppdrag Strängnäs på Facebook

Strängnäs hundpark på Facebook

Sfi Strängnäs på Facebook

Räddningstjänsten Strängnäs på Facebook

Språkvän i Strängnäs på Facebook

Strängnäs ungdomsråd SKUR på Facebook

Twitter

På Twitter publicerar vi nyheter från verksamheten, evenemangs- och besökstips.

Strängnäs kommun på Twitter

Strängnäs Business Park på Twitter

Instagram

På Instagram ger vi inblick i några av våra verksamheter och evenemang.

Vasaskolan på Instagram

Vasaskolans fritids på Instagram

Härad skola på Instagram

Thomasgymnasiet på Instagram

Culinarycraft Thomasgymnasiet på Instagram

Strängnäs fritidsgård på Instagram

Mariefreds fritidsgård på Instagram

Åkers fritidsgård på Instagram

Stallarholmens fritidsgård på Instagram

Återverket på Instagram

Youtube

På Youtube finns filmklipp från kommunen.

Strängnäs kommuns kanal på Youtube

Kulturhuset Multeums filmer på Youtube

Stallarholmsskolans kanal på Youtube

Linkedin

På Linkedin berättar vi om Strängnäs kommun som arbetsgivare och vilka lediga tjänster vi har just nu.

Strängnäs kommun på Linkedin

Snapchat

På Snapchat berättar kommunens fritidsgårdar om sin verksamhet.

Mariefreds fritidsgård - fritidsgard.wik

Strängnäs fritidsgård - strangnas.ftg

Stallarholmens fritidsgård - brogarden

 

Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om det ändå sker tas inläggen bort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018