Dialog – Minnessten Bo Setterlind

Minnessten av Nils Bertil Malmberg, 1993

Nära ångbåtsbron finns en minnessten över hovpoeten och psalmdiktaren Bo Setterlind, 1923–1991. Under stor del av sitt liv levde och verkade han i Strängnäs. Minnesstenen bär texten Sv. Ps 303:1 och restes för insamlade medel av hembygdsföreningen Strängnäs Gille.

Så här förklarar Nils Bertil Malmberg (f. 1952) sitt konstverk: Minnesstenen skall vara enkel, lugn, vilande och drömmande granit. Stenens bågform skall föra en dialog med såväl domkyrkans romanskt bågformade fönster som Bo Setterlinds djupgående dialog med kyrkan. Framsidan, där texten är inhuggen, är konvex och baksidan konkav, för att stenens skall ge en känsla av en våg som slår in mot stranden. Detta som en symbol för Bo Setterlinds känsla för längtan och frihet.

DET FINNS EN VÄG TILL HIMMELEN,
EN VÄG TILL GUDS JERUSALEM,
DEN VÄGEN ÄR DEN HELGA TRON
PÅ JESUS KRIST, GUDS EGEN SON.

Minnesstenen i röd granit är ca 150 cm hög och står i Bo Setterlinds park, Östra Strandvägen.

minnessten
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2023