Sammanflätade

Skulpturer i brons, kupol av ekar och medicinalväxter av Knutte Wester, 2023

Konstverket består av en dunge med sex ekar som är sammanflätade i toppen och bildar en kupol. Mellan träden växer medicinalväxter som före reformationen växte i klostrens örtagårdar. En liten gestalt bär vatten från brunnen mot de sammanflätade träden. Mot ett av träden står en spade lutad och berättar om det pågående arbetet och omsorgen om både växterna och vårt gemensamma samhälle.

Om hundra år kommer de späda träden att ha växt till omfångsrika stammar sammanflätade till en jättelik krona. Läkeväxterna skjuter nya knoppar varje år och ekarna kan leva nästan för evigt. Men likt vår demokrati är de levande och behöver omvårdnad. Verket kommer växa och förändras över tid och vänder vår blick mot framtiden.

Ett minne av 500-årsresan

Konstverket togs fram som en del i 500-årsresan – genom dåtid nutid och framtid för att bli ett bestående minne av minnesåret 2023. Det invigdes av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 6 juni, på dagen 500 år efter att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung på riksmötet i Strängnäs år 1523.

För att ta fram konstverket utlystes en tävling konstnären Knutte Wester vann.

Efter att ha besökt platsen flera gånger och samlat kunskap kring projektet gjorde jag under några sommarveckor många skisser. Jag insåg att verket inte kan vara färdigt, inte vara en slutpunkt… Det verk som jag vill skapa måste också blicka lika mycket framåt som bakåt. Vår historia, vårt nationsbygge eller vår demokrati är inte färdigt eller fixerat utan behöver både vårdas och utvecklas. Dess minsta beståndsdel är den lilla människan sammanflätad med andra. Jag ville att verket skulle kännas levande, som att det förändras, växer och till och med blir bättre med tiden, säger konstnären Knutte Wester.

Knutte Wester är född i Eskilstuna och utbildade sig i Umeå och Johannesburg. 2020 fick Knutte Wester ta emot Sara Lidman-priset.

Fanzine om konstverket Sammanflätade

Konstnären Knutte Wester har gjort ett fanzine, en liten tidskrift, om konstverket. Det innehåller kortare texter skrivna av olika gästskribenter med koppling till 500-årsresans teman. Du kan också ta del av konstnärens skisser, en beskrivning av läkeväxternas flora och fauna samt konstverkets koppling till platsen.

Konstverket sammanflätade invigdes den 6 juni 2023 av Kung Carl Gustaf

Konstverket sammanflätade invigdes den 6 juni 2023 av Kung Carl Gustaf

Bronsstaty som är en del av konstverket Sammanflätade

En person bär en hink vatten till de sammanflätade ekarna

Konstverket Sammanflätade av Knutte Wester

Hösten 2023 stod konstverket sammanflätade klart. Men det kommer fortsätta att växa för varje år som går.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2023