Nattugglans förskola

Utemiljön på nattugglans förskola i Strängnäs även Nattis

Nattugglans förskola är placerad i centrala Strängnäs nära resecentrum. I vår närmiljö finns skog, vatten, lekparker och Multeum. På Nattugglan finns också pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid, Nattis.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

  • Höken 1-3 år
  • Falken 4-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

Förskolan är certifierad för Grön Flagg, så Hållbar framtid är ett ledord vi arbetar fortlöpande med, där barns inflytande och utforskande prioriteras. Vi lägger stor vikt vid att ha en dialog med barnen och väcka nyfikenhet och intresse för olika fenomen som de kan ha med sig som grund i sitt fortsatta lärande genom livet.

Nattis

På Nattugglan finns också pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid, Nattis, som vänder sig till de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn när dagverksamheten är stängd. Här går barn från 1-13 år. På Nattis lägger vi fokus på att skapa en trygg miljö med fokus på omsorg. Vi skapar en lugn verksamhet med rutiner, nära samspel och en hemliknande vardag.

Mat och meny

På Nattugglan har vi ett mottagningskök och vi äter våra måltider i en gemensam matsal där vi dukar upp en buffé.

Personal

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019