Siklöjans förskola

Lekplatsen på Siklöjans förskola i Strängnäs

Siklöjans förskola är belägen i natursköna Finninge, nära skogen och populära rekreationsområdet Drottning Kristinas trädgårdar och Fårhushagen.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

  • Skutan 1-2 år
  • Jollen 3-5 år
  • Skeppet 3-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

I den digitala lärplattformen Quiculum får du insyn och delaktighet i ditt barns vardag på förskolan. Vi använder oss även av Quiculum vid information till vårdnadshavare.

Förskolans pedagogiska arbete

Siklöjan är en förskola i tiden som rustar barnen för en framtid genom att bedriva undervisning och utveckla barnens förmågor utifrån en hållbar framtid. Utemiljön möjliggör undervisning och eget utforskande samt inbjuder barnen till samspel, fysisk aktivitet, motoriska utmaningar och kreativitet.

Under åren 2016-2019 deltog Strängnäs kommun tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram om undervisning i förskolan. Undervisningen bedrivs genom ett projektinriktat arbetssätt där barnen upptäcker och utforskar omvärlden med stöd av medforskande förskollärare och barnskötare. Våra tillgängliga lärmiljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet, fantasi och samspel. Vi iscensätter miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras intresse och olika behov. Vi värnar om det ofärdiga materialet som stimulerar barnens fantasi och kreativitet samt främjar deras entreprenöriella förmågor.

Vår personal fortbildas kontinuerligt bland annat genom interna kompetensutvecklingsinsatser och Skolverkets utbildningar; Läslyftet för förskolan, Matematiklyftet och IKT.

Mat och meny

Siklöjan har ett eget tillagningskök där en kock från Måltidsservice serverar oss vällagad husmanskost baserad på ekologiska råvaror.

Personal

På förskola arbetar förskollärare, barnskötare samt en kock.

Finninge förskoleenhet

Siklöjans förskola ingår i Finninge förskoleenhet tillsammans med Grävlingen, Solgläntan och Trädgårdsmästarens förskolor.

Vår enhet är en övningsförskola i samarbete med Mälardalens högskola, vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter.

Välkommen att kontakta oss för närmare information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019