Skolvalet hösten 2024

Det årliga kommunala skolvalet gäller för de barn och elever som ska välja till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7.

Skolvalet till kommunala skolor höstterminen 2024 är klart. Du kan logga in i e-tjänsten för att se ditt barns skolplacering. Information har även skickats till den e-postadress du angav i ansökan.

Så väljer du skola

Här kan du ta del av alla steg i processen när du väljer skola till ditt barn. Läs mer om de enskilda skolorna på sidan Grundskolor.

Vanliga frågor och svar

Om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet utifrån skolplikten vid den närmaste kommunala skola som har plats.

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av skolskjuts kan du göra din ansökan via kommunens e-tjänst. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts. Läs mer om skolskjuts .

När du fått meddelande om skolplacering och är i behov av fritids kan du ansöka om plats. Läs mer om fritids och gör ansökan via kommunens e-tjänst för kommunalt fritidshem.

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplacering i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Läs mer om antagningsreglerna på sidan Val av skola.

I Sverige gäller skolplikten från sex års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med förskoleklass till och med årskurs 9.

Du som har fått en bekräftad plats på en friskola, meddela kommunen genom att logga in och välja det alternativet.

Vill du välja en kommunal skola gör du ett val enligt utskickad information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2024